کانون فرهنگی جوانان شیرآباد تالش این وبلاگ برای تبلیغات مذهبی و فرهنگی جوانان شیرآباد فعالیت خواهد کرد tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com 2019-09-22T06:13:20+01:00 mihanblog.com باب الحسین علیه السلام 2019-07-26T04:29:18+01:00 2019-07-26T04:29:18+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/555 علیرضا کرمی حضرت محمد صلی الله علیه : می فرمایند: ای مردم آگاه باشید که همانا حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است که آنبزرگتر از همه ی درهای بهشت است که باب الحسین نام دارد کسی که با او دشمنی کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام گرداند.
حضرت محمد صلی الله علیه : می فرمایند: ای مردم آگاه باشید

که همانا حسین علیه السلام دری از درهای بهشت است که آن

بزرگتر از همه ی درهای بهشت است که باب الحسین نام دارد

کسی که با او دشمنی کند خداوند بوی بهشت را بر او حرام

گرداند.
]]>
تشویق جبرئیل برامام حسین علیه السلام 2019-07-26T04:15:33+01:00 2019-07-26T04:15:33+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/554 علیرضا کرمی امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی حسن (ع) و حسین (ع) با یکدیگر کشتی می گرفتندرسول خدا (ص) امام حسن را تشویق می کرد و می گفت الان حسین را بگیر و به زمین بزنحضرت فاطمه (س) که در آنجا بود به پیامبر (ص) گفت حسن که بزرگتر است را تشویق می کنی؟رسول خدا (ص) فرمود من تنها نیستم جبرئیل هم حضور دارد و امام حسین (ع) را تشویق میکند و می گوید حسین  حسن را بگیر.
امام صادق علیه السلام فرمودند: روزی حسن (ع) و حسین (ع)

با یکدیگر کشتی می گرفتندرسول خدا (ص) امام حسن را

تشویق می کرد و می گفت الان حسین را بگیر و به زمین بزن

حضرت فاطمه (س) که در آنجا بود به پیامبر (ص) گفت حسن

که بزرگتر است را تشویق می کنی؟رسول خدا (ص) فرمود

من تنها نیستم جبرئیل هم حضور دارد و امام حسین (ع) را

تشویق میکند و می گوید حسین  حسن را بگیر.
]]>
ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام 2019-07-14T07:28:33+01:00 2019-07-14T07:28:33+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/553 علیرضا کرمی ]]> ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام 2019-07-14T07:07:45+01:00 2019-07-14T07:07:45+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/552 علیرضا کرمی ولادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت  حضرت امام رضا علیه السلام:خراسان در شب میلاد تو، عزیزترین جای عالم است. امشب عطر زعفران و گلاب، عطر عود و اسپند، از زمین به آسمان راه می گشاید و تمام عرش‌نشینان، چراغانی شهری را به هم نشان میدهند که خورشیدی شبانه‌روز در خاکش پرتوافشانی می‌کند. امشب نگاه فرشتگان به مشرق ایران دوخته شده و تمام دلها به‌سوی طوس پر میکشد. همه دلها امشب حسرت پرواز دارند، حسرت داشتن دو بال سبک‌بار که بی وقفه به‌سوی تو پر بگشایند و شادباش میلادت
ولادت هشتمین اختر تابناک ولایت و امامت  حضرت امام رضا علیه السلام:

خراسان در شب میلاد تو، عزیزترین جای عالم است. امشب عطر

 زعفران و گلاب، عطر عود و اسپند، از زمین به آسمان راه می گشاید 

و تمام عرش‌نشینان، چراغانی شهری را به هم نشان میدهند که 

خورشیدی شبانه‌روز در خاکش پرتوافشانی می‌کند. امشب نگاه فرش

تگان به مشرق ایران دوخته شده و تمام دلها به‌سوی طوس پر 

میکشد. همه دلها امشب حسرت پرواز دارند، حسرت داشتن دو بال 

سبک‌بار که بی وقفه به‌سوی تو پر بگشایند و شادباش میلادت را بر 

ضریح تقرب بوسه زنند. چه مبارک سحری و چه فرخنده شبی است!

 

]]>
ثواب زیارت قبر امام حسین علیه السلام 2019-07-11T03:25:23+01:00 2019-07-11T03:25:23+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/551 علیرضا کرمی حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: روزی حضرت امام حسین علیه الاسلام در دامن حضرت رسول (ص) نشسته بود حضرت با او بازی می کردو او را می خندانید پس عایشع گفت : یا رسول الله چه بسیار خوش داری این طفل را . حضرت فرمود که وای بر تو چگونه دوست ندارم آن را و خوش نیاید مرا از او و حال انکه این فرزند میوه دل من است و نور دیده ی من است و بدرستی که امت من او را خواهند کشت پس هر که پس از شهادت او را زیارت کند حق تعالی از برای او یک حج از حج های من بنویسد  عای
حضرت امام صادق علیه السلام روایت کرده است که: روزی حضرت امام 
حسین علیه الاسلام در دامن حضرت رسول (ص) نشسته بود حضرت با 
او بازی می کردو او را می خندانید پس عایشع گفت : یا رسول الله چه بسیار
 خوش داری این طفل را . حضرت فرمود که وای بر تو چگونه دوست ندارم آن
 را و خوش نیاید مرا از او و حال انکه این فرزند میوه دل من است و نور دیده ی 
من است و بدرستی که امت من او را خواهند کشت پس هر که پس از شهادت
 او را زیارت کند حق تعالی از برای او یک حج از حج های من بنویسد  عایشه 
تعجب کرد . از روی تعجب گفت : که یک حج از حج های تو ؟ حضرت فرمود بلکه 
دو حج از حج های من . باز او تعجب کرد . و حضرت  فرمود : بلکه چهار حج و 
پیوسته او تعجب می کرد و حضرت زیاده می کرد و تا آنکه فرمود نود حج از 
حج های من که با هر حج عمره بوده باشد. 
]]>
از فرمایشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 2019-07-10T04:25:52+01:00 2019-07-10T04:25:52+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/550 علیرضا کرمی دوستان دوستان امام حسین علیه الاسلام هم در بهشتندشیخ صدوق در امالی خود به سندش از حذیفه بن یمان روایت می کند که می گفت :پیامبر (ص) را دیدم  که دست حسین علیه الاسلام را گرفت و با صدای بلند فرمود:ایمردم! این حسین بن علی است او را بشاسیدسوگند به خدای یگانه که جانم در دست قدرت او است. حسین در بهشت است و دوستان او و دوستان  دوستان او نیز در بهشنتد. دوستان دوستان امام حسین علیه الاسلام هم در بهشتند

شیخ صدوق در امالی خود به سندش از حذیفه بن یمان روایت می کند 

که می گفت :پیامبر (ص) را دیدم  که دست حسین علیه الاسلام را گرفت

 و با صدای بلند فرمود:ایمردم! این حسین بن علی است او را بشاسید

سوگند به خدای یگانه که جانم در دست قدرت او است. حسین در بهشت

 است و دوستان او و دوستان  دوستان او نیز در بهشنتد.


]]>
فرمایشاتی از حضرت امام رضا علیه الاسلام 2019-07-09T07:24:51+01:00 2019-07-09T07:24:51+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/549 علیرضا کرمی امام رضا علیه السلام :اِجْعَلُوا لِأَنْفُسِكُمْ حَظّا مِنَ الدُّنْیا، بِاِعْطائِها ما تَشْتَهى مِنَ الْحَلالِ وَ مالَمْ یَنَلِ المُرُوَّةَ وَ لاسَرَفَ فیهِ، وَ اسْتَعینوُا بِذلِكَ عَلى اُمُورِ الدّینِ؛براى خودتـان بهره ‏اى از دنیـا قرار دهـید، به اینكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى كه مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله، بر كارهاى دین، كمك بجویید.فقه الرضا علیه‏ السلام، ص ۳۳۷

امام رضا علیه السلام :
براى خودتـان بهره ‏اى از دنیـا قرار دهـید، به اینكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى كه مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله، بر كارهاى دین، كمك بجویید.

]]>
فرمایشاتی از امام صادق علیه السلام 2019-07-08T07:57:02+01:00 2019-07-08T07:57:02+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/548 علیرضا کرمی به امام صادق علیه‏ السلام گفتند:كار خود را به چه اساسى استوار ساخته‏ اى؟فرمود: بر چهار بنیان:[اول] دانستم كه عمل مرا كسى دیگر انجام نمى ‏دهد پس تلاش نمودم؛[دوم] دانستم كه خداى بر من آگاه است پس حیا كردم؛[سوم] دانستم كه روزى مرا دیگرى نمى‏ خورد پس آرام گرفتم؛[چهارم] دانستم كه پایان كار من مرگ است پس براى آن آماده شدم.بحار الانوار: ج۷۸، ص۲۲۸، ح۱۰۰
به امام صادق علیه‏ السلام گفتند:
كار خود را به چه اساسى استوار ساخته‏ اى؟
فرمود: بر چهار بنیان:
[اول] دانستم كه عمل مرا كسى دیگر انجام نمى ‏دهد پس تلاش نمودم؛
[دوم] دانستم كه خداى بر من آگاه است پس حیا كردم؛
[سوم] دانستم كه روزى مرا دیگرى نمى‏ خورد پس آرام گرفتم؛
[چهارم] دانستم كه پایان كار من مرگ است پس براى آن آماده شدم.


]]>
عکس های متفرقه برادران کانون 2019-07-08T07:38:15+01:00 2019-07-08T07:38:15+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/547 علیرضا کرمی عکس های اعضای کانون فرهنگی جوانان شیرآباد:
عکس های اعضای کانون فرهنگی جوانان شیرآباد:]]>
فرخنده باد میلادخانم حضرت معصومه (س) 2019-07-03T19:21:10+01:00 2019-07-03T19:21:10+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/546 علیرضا کرمی تبریک عرض نمیکنم این روز فرخنده را به تمامی مسلمین جهان:ای همه آسمان شده خیره‌ به هر نگاه توچشم رضا ستاره شد ، مانده کنارِ ماه تولشگرِ حوریان ببین ، برگِ خزانِ مقدمتآمده‌ تا که بال خود ، فرش کند به راه تو تبریک عرض نمیکنم این روز فرخنده را به تمامی مسلمین جهان:

ای همه آسمان شده خیره‌ به هر نگاه تو
چشم رضا ستاره شد ، مانده کنارِ ماه تو
لشگرِ حوریان ببین ، برگِ خزانِ مقدمت
آمده‌ تا که بال خود ، فرش کند به راه تو
]]>
حدیث روز 2019-07-01T12:42:57+01:00 2019-07-01T12:42:57+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/540 علیرضا کرمی  هر که دلی را شاد کند خدا در گرفتاری‌ چگونه نجاتش می‌دهد؟ امام علی علیه السلام به کمیل فرمودند: ای کمیل خانواده‌ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن بزرگواری، و شب ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند.

 هر که دلی را شاد کند خدا در گرفتاری‌

چگونه نجاتش می‌دهد؟

امام علی علیه السلام به کمیل فرمودند: ای کمیل

خانواده‌ات را فرمان ده که روزها در به دست آوردن

بزرگواری، و شب ها در رفع نیاز خفتگان بکوشند.

]]>
حدیثی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 2019-06-30T07:39:37+01:00 2019-06-30T07:39:37+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/539 علیرضا کرمی قَالَ علیه‌السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ صِحَّةَ مَا عِنْدَ أَخِیكَ فَأَغْضِبْهُ فَإِنْ ثَبَتَ لَكَ عَلَى الْمَوَدَّةِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ إِلَّا فَلَا. (تحف‌العقول، ص۳۵۷)امام صادق علیه‌السلام فرمود: چون خواستى سلامت نفس برادرت را دریابى، او را به خشم آور. اگر در رفاقت با تو استوار ماند، او برادر تو است، وگرنه برادرت نیست‏. 

قَالَ علیه‌السلام: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ صِحَّةَ مَا عِنْدَ أَخِیكَ فَأَغْضِبْهُ فَإِنْ ثَبَتَ لَكَ عَلَى

 الْمَوَدَّةِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ إِلَّا فَلَا. (تحف‌العقول، ص۳۵۷)امام صادق علیه‌السلام

فرمود: چون خواستى سلامت نفس برادرت را دریابى، او را به خشم آور.

اگر در رفاقت با تو استوار ماند، او برادر تو است، وگرنه برادرت نیست‏.

 

]]>
شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد 2019-06-29T12:24:57+01:00 2019-06-29T12:24:57+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/538 علیرضا کرمی ]]> شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 2019-06-29T04:17:53+01:00 2019-06-29T04:17:53+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/537 علیرضا کرمی لبالب شد ز خون دل ایاغ حضرت صادقدلم چون لاله مى سوزد ز داغ حضرت صادقچو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جانبه هرجا اشک مى گیرد سراغ حضرت صادقشهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد. 

لبالب شد ز خون دل ایاغ حضرت صادق
دلم چون لاله مى سوزد ز داغ حضرت صادق
چو در خاک مدینه زائرش منزل کند از جان
به هرجا اشک مى گیرد سراغ حضرت صادق
شهادت امام صادق علیه السلام تسلیت باد.

 

]]>
حدیث روز 2019-06-28T05:40:22+01:00 2019-06-28T05:40:22+01:00 tag:http://kanoonfjo.mihanblog.com/post/536 علیرضا کرمی امام رضا علیه السلام میفرمایند: براى خودتـان بهره ‏اى از دنیـا قرار دهـید، به اینكه خواسته‏ هاى دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى كه مروّت را از بین نبرد و اسراف در آن نباشد، و بدین وسیله، بر كارهاى دین، كمك بجویید.
امام رضا علیه السلام میفرمایند:

براى خودتـان بهره ‏اى از دنیـا قرار دهـید، به اینكه خواسته‏ هاى
دل را از حلال به آن بدهید، تا حدّى كه مروّت را از بین نبرد و اسراف
در آن نباشد، و بدین وسیله، بر كارهاى دین، كمك بجویید.
]]>