تبلیغات
کانون فرهنگی جوانان شیرآباد تالش - درسهایی از نهج البلاغه
 
کانون فرهنگی جوانان شیرآباد تالش
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال

پرهیز از آرزوهای طولانیو هواپرستی

امام علی علیه السلام می فرمایند:

ای مردم ! همانا بر شما از دو چیز می ترسم: 1/ هواپرستی

 2/ آرزوهای طولانی . اما پیروی از خواهش نفس، انسان را

از حق بازمی دارد، و آرزوهای طولانی آخرت را از یاد می برد.

آگاه باشید! دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقیمانده اندکی

 از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند نمانده است به هوش باشید

 که آخرت بسوی ما می آید. دنیا و آخرت ، هریک فرزندانی دارند

بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در قیامت ،هر فرزندی

به پدرومادر خویش باز می گردد. ام